Verplichte aov zzp’ers


Is er een verplichting voor zzp’ers om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (AOV)? Het korte antwoord is, nee momenteel niet. Het iets langere antwoord is: er is een wet in de maak, alleen in het nog niet bekend wanneer die in gaat. En wat is een aov?

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er is (momenteel) geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers in Nederland. Het is wel aangeraden voor zelfstandigen om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, aangezien zij in vergelijking met werknemers geen recht hebben op een uitkering vanuit de overheid bij aov. Er zijn diverse verzekeraars die een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden voor zelfstandigen, maar deze treedt pas in werking als de verzekering is afgesloten en de premie is betaald.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die uitkeringen verstrekt als een verzekerde arbeidsongeschikt raakt en daardoor niet meer in staat is om zijn of haar werk uit te voeren. De verzekering kan worden afgesloten door werknemers en zelfstandigen. Er zijn verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, maar de meest voorkomende zijn de “particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering” en de “beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering”.

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor particulieren die zich willen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering is gericht op specifieke beroepsgroepen en is vaak verplicht gesteld voor bepaalde beroepen. De verzekeringen kunnen variëren van dekking, premie en uitkeringen.

Het doel van de verzekering is om de verzekerde financieel te ondersteunen als hij of zij arbeidsongeschikt raakt. Vaak is er een wachttijd die geldt voordat de verzekering een uitkering verstrekt, en wordt er vaak gekeken naar de ernst van de arbeidsongeschiktheid.

AOV voor zpp’ers

Er is geen specifieke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers, maar er zijn wel diverse verzekeraars die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden voor zelfstandigen, oftewel zzp’ers. Deze verzekeringen zijn vaak op maat gemaakt voor de specifieke behoeftes van zelfstandigen. Bijvoorbeeld, de verzekeringen kunnen variëren van dekking, premie en uitkeringen. Het is wel aangeraden voor zelfstandigen om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, aangezien zij in vergelijking met werknemers geen recht hebben op een uitkering vanuit de overheid bij arbeidsongeschiktheid.

Broodfonds voor zzp’ers

Een broodfonds is een vorm van financiering waarbij een groep mensen geld inzamelt en dat geld vervolgens uitloont aan leden van de groep die het geld nodig hebben. Het is een soort van collectieve microkredieten, bedoeld voor mensen die moeilijk toegang hebben tot reguliere kredieten, zoals zelfstandigen, kleine ondernemers en kleine bedrijven.

Het idee achter een broodfonds is dat de groep leden elkaar helpen door geld te lenen en te lenen zonder dat er sprake is van hoge rente of kredietwaardigheidseisen. Leden van een broodfonds betalen periodieke bijdragen, die vervolgens worden gebruikt om leningen te verstrekken aan andere leden.

Er zijn verschillende soorten broodfondsen, zoals gezamenlijke spaarpotten, crowdfunding, of zelfs een combinatie van deze twee. Broodfondsen zijn vaak opgezet door coöperaties, sociale ondernemingen of lokale gemeenschappen. Zij zijn niet alleen bedoeld voor financieel gewin, maar ook om sociale en economische impact te creëren.

Houd er wel rekening mee dat broodfondsen niet dezelfde bescherming bieden als reguliere banken of financieringsmaatschappijen en dat het geld geen garantie heeft. Dit betekent dat er een hoger risico bestaat op verlies van geld dan bij traditionele banken.

Nieuwe wetgeving

Wij blijven de wetgeving volgen en zullen er meer over schrijven als daar nieuws over is. Voor nu is het dus niet verplicht, maar wel erg aan te raden!